ร่วมงานกับเรา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งว่าง
และสมัครงานได้โดยวิธีการส่งประวัติการทำงานในตำแหน่งสนใจได้ที่ Hr99.adda@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

1. พนักงานฝ่ายผลิต วันที่ประกาศ 18 พ.ย. 2562

คุณสมบัติ : สามารถทำงานเข้ากะได้

ลักษณะงาน :

ขยันอดทน สุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานเข้ากะได้ 

2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ วันที่ประกาศ 18 พ.ย. 2562

คุณสมบัติ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Graphic Design

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบงานออกแบบ รูปร่าง , ลวดลาย และสีสันของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอ Idea ใหม่ๆ ให้กับ Product manager
- มีไหวพริบ ปฏิภาณ ดี