ADDA แบ่งปันรองเท้าให้น้อง

783 อ่าน เผยแพร่เมื่อ 25/04/2018 08:14


ADDA แบ่งปันรองเท้าให้น้อง


ADDA ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าลำลองสำเร็จรูปที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ รวมถึงส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าให้ทัน สมัย และดีไซด์ให้โดนใจลูกค้าให้มากที่สุด มุ่งเน้นการทำกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตชนบททั่วประเทศ
ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้ล้วนแต่มีฐานะทางครอบครัวขาดแคลนและยากจน บวกกับทางโรงเรียนที่มีงบช่วยเหลือเด็กๆ ในปริมาณที่จำกัด ทางบริษัทจึงอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ในเรื่องของการให้มีรองเท้าสวมใส่ไปโรงเรียน จากที่พบเห็นมาเด็ก ๆ ในชนบทส่วนมากบ้านจะอยู่ไกลจากโรงเรียน การเดินทางไปโรงเรียนก็เดินทางด้วยเท้าเปล่า ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ ว่าเด็กๆ เหล่านี้คือกำลังที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรื่องในอนาคต จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นชื่อโครงการ “รองเท้าหนึ่งคู่เพื่อหนูผู้ยากไร้” เป็นโครงการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็ก ๆ นักเรียน ในเรื่องของการสนับสนุนให้มีรองเท้าสวมใส่ไปโรงเรียน และมีรองเท้าสำหรับใส่เล่นกีฬาภายในโรงเรียน