ADDA ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

603 อ่าน เผยแพร่เมื่อ 25/04/2018 08:17


ADDA ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดย ADDA จะจัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตในทุก ๆ 3 เดือน ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องการโลหิตในการรักษาและฟื้นฟูร่างกาย